fbpx

burma camii01

Merkez / Burma Camii
Uşak il merkezinde bulunmaktadır.Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte kapısında bulunan kitabede 1769 yılında tadilat gördüğü anlaşılmaktadır.Camii iki kubbelidir.1867 ve 1922 yıllarında yangın geçirmiş, 1922 ve 1988 yıllarında onarım görmüştür.Caminin minaresi kırmızı tuğladen yapılmıştır,tek şerefelidir.Minare yivli ve helezonik bir biçimde yükseldiğinden Burma Camii adını almıştır.

 

 

 

burma camii02Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hazretlerinin imamlık yaptığı camidir Uşak Burma Camii. Evliya Çelebi’nin not ettiği kitabe tarihine göre: Burma Camii miladi 1570 Hicri 980 yıllarında yapılmış. (Ulu Camiden 158 yıl sonra) olup 430 senelik bir tarihe sahiptir.
 Evliya Çelebi Uşak’ı ziyaretinde: (…ve Hacı Mustafa Camii Kıble babı üzere tarihi şudur.”Beni Hazel Cumatüşşerif ve mevazuu Latif EL-Hac Mustafa Bin Hacı Hasan garerullah Liseyyi atihi,”diye bu camiden bahseder.) Kubbeli kubbesi kurşun kaplamalı, minaresi burmalı olduğundan bu ismi almıştır.
Evliya Çelebi Ulu Camii ve Burma Cami’den bahsederken; “Bu iki cami’nin cemaati gayet boldur” diye yazar. 1867 ve 1922 yıllarında iki defa yangın gören camii 1922-1968-1988 yıllarında tamirat görmüştür. Dış cephesi mozaik ile kaplanmış içi çinilerle süslenmiştir.
 
 
 

 

burma camii03Cami daha önce 230 yıl kadar evvel bir tamir görmüş olup bu tamirat, cami kapısının sağında bulunan kitabeden anlaşılmaktadır. Ve kaynaklarda şöyle geçer. “Çünkü harabe müşrif oldu bu Cami ey humam Hoş delalet kıldı tamirine Abdullah imam Hayr’a sai olduğu için ol aziz-i muhterem Yeğinle buldu hayatı, Kubbe, şadırvan cam çün minare geyecek başına bir zerrin külah dedi tarih bir müverrih Cami oldu bu tamam sene Hicri 1185 yılı” (Miladi 1771).
Burma Camii Halı pazarı semtinde olduğundan gerçekten çarşı esnafından teşekkül eden cemaati boldur. Ulu camide olduğu gibi 1968’de yapılan tamirat’ı ise Halk yardımı ile yapılmıştı. Camii, uzun zaman Hacı Osmanoğlu Vakfı ile beslenmiştir. Vakfın sahibi Hacı Osmanoğlu Hüseyin Ağa’dır. Burma caminin, bitiştiğinde (şimdi yıkıldı) ki hücrede Şeyh Husamettin Uşşaki yaşamış. Caminin yapılışından elli yıl kadar sonra Uşak’a gelmiş ve burada Uşsakiye yolunu kurmuştur.