fbpx
inay 4649Ulubey / İnay
İnay köyünde yerleşim eski dönemlere kadar uzanmaktadır. İnay köyünün yaklaşık 5 km güneyinde bulunan "Mais" antik kentinde Roma ve Bizans dönemlerine ait yerleşimin izlerine rastlanmaktadır. Köyün Balçıklı deresi mevkisinde demiryolu kenarında bulunan büyük bir höyük bulunmaktadır. Höyükte antik Yunan, Roma ve Bizans yerleşimine ait kalıntılar bulunmuştur.

Osmanlı döneminde 1831’de yapılan ilk sayımda, Hüdavendigar Vilayetinin Kütahya Sancağı’na bağlı olan ve "Kazai İnay an Kazai Hamse" adıyla geçen kazada 1008 Müslüman erkek nüfus tespit edilmiş olup, kazada gayrimüslim nüfus bulunmamaktadır. 1844 Tarihli Temettuat Defterinde, Aydın Vilayetinin Denizli Sancağı’na bağlı kaza merkezi olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet döneminde 1953’e kadar Manisa İlinin Eşme İlçesi’ne bağlıdır. İnay istasyonu ve demiryolu hattı Fransızlar tarafından yapılarak 1898 yılında işletmeye açılmıştır.

Köyde bulunan kervansarayın Selçuklu Dönem’ine ait olduğu tahmin edilmekte olup, günümüzde bakımsız durumdadır. Osmanlı dönemin hangi tarihte yapıldığı bilinmeyen ancak 1888' de tamir gördüğü anlaşılan tek gözlü taş köprü bulunmaktadır. Köyde yapım tarihi bilinmeyen ancak köyün kuruluş döneminde ya da sonrasında yapıldığı düşünülen "Koca Çeşme" adıyla bilinen taş çeşme mevcuttur. İnşa tarihi bilinmemekle birlikte Ulu, Koca ve Aşşa adlarıyla bilinen tarihi bir camii bulunmaktadır.

inay 4595Mağara
İnay ve çevresi çok eski çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Köyde halen ayakta olan büyükçe bir mağara ve aynı çevrede küçük mağara yıkıntıları vardır. Ancak bunların ne zaman yapıldığı ve yerleşim amacıyla kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

inay 4595

Kervansaray (HAN) 
İnay Köyü merkezinde köy içerisindedir. Tarihi bir yapıdır. M.S. 1500 yıllarında (16. yüzyıl) yapılmıştır. Taş yapıdır. Üzeri önceleri toprak örtü iken sonradan çatı yapılarak kiremitle örtülmüştür. İçerisi kemerli bölmeler halindedir. TRT’de yayınlanan tv dizisi Köroğlu filminin bazı sahneleri bu handa çekilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
inay 4595Taş Köprü 
Köy içinde, Kervansaray önündeki dere yatağı üzerindedir. Tek gözlüdür. Kış mevsiminde yağmur ve karın bol yağdığı dönemde toplanan sudan oluşan çaydan başka genellikle dere kurudur. Köydeki kervansarayla aynı dönemde yapıldığı sanılmaktadır. Şuanda köprünün yan yüzünde bulunan yazıt köprünün tamir yazıtıdır. Bu yazıtın son cümlesi: "Bin iki yüz altmış altı sene şevval vesselam" şeklinde olup, Hicri 1266, miladi 1888 yılında tamir edilmiştir. Uzunluğu: 8 metre, Genişliği: 3 metre, Yüksekliği: 5 metre. 

 
 
 
 
 
 
 
inay 4595Koça Çeşme ( 7 Oluklu )
Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekte, köyün kuruluş yıllarında yapıldığı sanılmaktadır. Köy kurulmadan önce kervansaray ile birlikte yapılmış olabileceği de söylenmektedir. Taş yapı olan çeşmenin üzeri 1950 yılında onarılarak örtülmüştür. Sol yüzünde üç, ön ve sağ yüzünde ikişer olmak üzere yeni oluğu bulunduğundan “yedi oluklu çeşme” de denir. Köyün kuruluşundan bu yana köylünün su ihtiyacını karşılamaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
inay 4595Camiler 
Köy merkezinde üç, İstasyon ve Deredam mahallelerinde birer olmak üzere beş cami mevcuttur. 
Köy içerisindeki üç camiden en eskisi köyün kuruluşuyla birlikte yapılan Koca cami (Aşşa Cami de denir)’dir. Yunan işgalinden yanmadan ve ayakta kalarak kurtulabilmiştir. Ön girişi taş kemerli üzeri kubbelidir. 
 
Koca cami Cumhuriyet öncesi dönemde ve 1928 yılında ilkokulun açılışına kadar geçen sürede köyün Mahalle Mektepliği hizmetini de vermiştir. Bu eğitim hizmeti için cami avlusunda köy halkı tarafından bir bina yapılmış, çocuklar burada eğitim görmüştür. Buradan sonra üst öğrenim kademelerinde öğrenim görerek devlet kademelerinde görev almış kişiler vardır. Bunlardan Bekir Efendi orduda subaylık yapmış, Osman Tınaz ise Maliye Bakanlığı personeli olarak Cumhuriyet döneminde de uzun yıllar görev yapmıştır. 

Köy merkezindeki diğer iki cami, Mezarlıkbaşı Camisi ve Tahta Camiileri 19. yüzyılda yapılmış ancak Yunanlılar tarafından yakıldığından sonradan yeniden inşaa edilmiştir. İstasyon Mahallesi camisi 1965, Deredam Mahallesi Camisi ise 1989 yılında yapılmıştır. 

inay 4595 inay 4595 inay 4595 inay 4595 inay 4595 inay 4595 inay 4595 inay 4595 inay 4595 inay 4595 inay 4595