fbpx
avgan 0011
Ulubey / Avgan Köyü
Köyde yerleşim tarihi kesin bilinmemekle birlikte Osmanlı dönemine ait 16. yüzyıl tahrir defterlerine Ulugöbek nahiyesine bağlı "Avgan Karyesi" olarak kaydedilmiştir. II. Bayezid dönemi tahririnde köyde 19 hane ve 23 nefer kaydedilmiş, 1520 tahririnde 19 hane ve 27 nefer kaydedilmiştir. 
 
1570 yılı tahririnde Kafir öyüğü ve Bekirce mezralarıyla birlikte kaydedilen köyde 64 hane ve 81 nefer bulunmaktaydı. Ayrıca köyde 16. yüzyıl piyade defterlerindeki kayıtlara göre 3 adet piyade çiftliği de bulunmaktadır. 1972 yılında belde olmuştur. Belde belediyesi 6360 sayılı kanun uyarınca 2014 yılında kapatılmıştır.
 
 

avgan 7008avgan 7008avgan 7008avgan 7008avgan 7008avgan 7008avgan 7008