fbpx
yazitepe 6293Banaz / Yazıtepe Köyü
Köy 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Sultan Sarı Saltuk'un kardeşi Devlet Gazi Han'ın yanında gelen bir kısmı Çepni ve Karakeçili boylarından oluşan askerler tarafından kurulmuştur. Köy o yıllarda 3 haneden oluşmakta idi; bunlar Şahanlar ailesinin ataları, Demircioğulları ve Çolağınali ailesinin ataları idi. Köyün 1540'lardaki ismi Yanık Köy'dür. 1800'lü yılların sonundaki nüfus sayımında Emir-i Karahisar kazasına bağlı Sandıklı nahiyesinin Dolay köyü olarak geçmekte olup 80 haneli ve 600 nüfuslu olduğundan bahsedilmektedir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında köy Yunan işgaline ve Çopur Musa eşkıyasının emrindeki eşkıya Ecit'in zulmüne maruz kalmıştır. Ulusal mücadelede Mustafa Kemal Paşa'nın köye hakim tepede savaş planları yapmasından dolayı köyün ismi Yazıtepe olarak değiştirilmiştir. (A.K.Ü. ilçe ilçe tarih dergisi sayı: 14. 2008)

 
 
 
 

yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6371