fbpx
yazitepe 6293Banaz / Yazıtepe Köyü
Köy 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Sultan Sarı Saltuk'un kardeşi Devlet Gazi Han'ın yanında gelen bir kısmı Çepni ve Karakeçili boylarından oluşan askerler tarafından kurulmuştur. Köy o yıllarda 3 haneden oluşmakta idi; bunlar Şahanlar ailesinin ataları, Demircioğulları ve Çolağınali ailesinin ataları idi. Köyün 1540'lardaki ismi Yanık Köy'dür. 1800'lü yılların sonundaki nüfus sayımında Emir-i Karahisar kazasına bağlı Sandıklı nahiyesinin Dolay köyü olarak geçmekte olup 80 haneli ve 600 nüfuslu olduğundan bahsedilmektedir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında köye Yunan güçleri ve Çopur Musa eşkıyası işgal girişiminde bulunmuşlardır. Ancak bu işgallere karşı koymak ve köyü korumak isteyen Ecit ve arkadaşları köyün girişine ve çıkışına yörük flamaları asmıştır. Ecit ve arkadaşlarının bölgede söz sahibi olduğunu bilen işgal güçleri köyü işgal etmemişlerdir. Ulusal mücadelede Mustafa Kemal Paşa'nın köye hakim tepede savaş planları yapmasından dolayı köyün ismi Yazıtepe olarak değiştirilmiştir. (A.K.Ü. ilçe ilçe tarih dergisi sayı: 14. 2008)
 
 
 
 
 
 

yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6278yazitepe 6371